Voimaannuttaminen ja ihmisarvo

tik_share-3973_707x465

Naiset, miehet, tytöt ja pojat haavoittuvimmilla seuduilla ja syrjäytyneimmissä yhteisöissä tarvitsevat voimaannuttavaa apua toteuttaakseen oikeuttaan riittävään elintasoon yhteisön tunnustettuina ja tasavertaisina jäseninä. Projektimme Intian Odishassa edistää tätä tavoitetta vahvistamalla Dalit-yhteisön ihmisten ammattitaitoa, taloudellista asemaa ja itseluottamusta, mikä auttaa syrjivien käytäntöjen purkamisessa.

Dalitit – keitä he ovat?

Kastiin perustuva syrjintä kiellettiin lailla Intiassa vuonna 1950, mutta sitä tapahtuu edelleen laajasti. UNICEFin arvion mukaan 250 miljoonaa ihmistä kärsii kastiin perustuvasta syrjinnästä maailmanlaajuisesti. Kastijärjestelmä on edelleen todellisuutta esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, Nepalissa, Sri Lankassa ja Intiassa.

Kastijärjestelmä juontaa juurensa monimutkaisiin, vanhoihin intialaisiin perinteisiin, jotka määrittävät sosiaalisen aseman hierarkiassa. Kasti määräytyy perinnöllisesti, ja monet intialaiset ovat edelleen vahvasti tietoisia kastistaan.

Kastijärjestelmä on monimutkainen, eivätkä Dalititkaan muodosta helposti määritettävää, yhtenäistä ryhmää. Kastijärjestelmässä voidaan kuitenkin yleistäen sanoa olevan neljä pääkastia. Pyramidin pohjalla on Sudras-kasti, joka koostuu palvelun tarjoajista, työmiehistä ja käsityöläisistä. Sudrasin yläpuolella on Vaishyas – maanviljelijät ja kauppiaat. Seuraavana on Kshatriyas-kasti, jonka muodostavat sotilaat ja virkamiehet. Pyramidin huipulla ovat papit ja opettajat, jotka muodostavat Brahmins-kastin.

”Dalit” tarkoittaa hindiksi ”poljettua”. Gandhi käytti heistä Harijan-nimeä, joka tarkoittaa ”Jumalan lapsia”.

Viides sosiaalinen ryhmä –kastittomat– jää pyramidin ja hierarkian ulkopuolelle. He ovat Dalitit. ”Dalit” tarkoittaa hindiksi ”poljettua”. Gandhi käytti heistä Harijan-nimeä, joka tarkoittaa ”Jumalan lapsia”. Perinteisesti työtehtävät, joihin Daliteja valitaan, ovat vähäpätöisiniä pidettyjä, hygieniariskejä sisältäviä töitä kuten wc-tilojen siivoaminen ja ruumiiden käsittely. Vaikka nykyään Daliteja valitaan kasvavassa määrin myös korkeisiin yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin asemiin, ovat syrjintä ja niin sanottu sosiaalinen liikuntakyvyttömyys Dalitien kohtaamia ongelmia eri puolilla Intiaa.

Tikau Sharen avustama kylä Odishassa on Dalit-kylä.

Lue lisää: Outcastes – a village in Odisha, India.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options