Esittely

Yhdistyksemme toiminta perustuu kestävän kehityksen ja auttavan designin periaatteille. Tikau Share ry toteuttaa kestävään työllistämiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja asumiseen liittyviä kehityshankkeita, joiden tarkoituksena on kyläyhteisöjen elinolojen pysyvä parantaminen.

TIKAU on hindinkielinen sana, joka tarkoittaa kestävyyttä. Se kuvaa osuvasti Tikau Share -yhdistyksen toimintaa. Tikau Share toimii yhteistyössä vuonna 2008 perustetun, design-alalla toimivan  Tikau -yrityksen kanssa. Toimintamme perustuu laajaan näkemykseen kestävästä kehityksestä, johon sisältyy ympäristöystävällinen tuotanto, kestävä kuluttajakäyttäytyminen ja kestävä työllistyminen.

Tavoitteena on tuoda yhteen ajatuksia, taitoja ja asiantuntemusta eri aloilta ja luoda sitä kautta innovatiivisia tapoja vastata haasteisiin monialaisella toimintakentällä.

Tavoitteena on tuoda yhteen ajatuksia, taitoja ja asiantuntemusta eri aloilta ja luoda sitä kautta innovatiivisia tapoja vastata haasteisiin monialaisella toimintakentällä. Välineeksi näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Tikau Share ry on kehittänyt Design Helps –konseptin, jossa yhdistyvät innovatiivinen suunnittelu, kestävä työllistäminen sekä vähäosaisten yhteisöjen voimaannuttaminen ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

”Design” on muutakin kuin  kauniita esineitä. Se voi olla tapa parantaa niiden ihmisten elämää, jotka ovat jääneet köyhyyden ja vastoinkäymisten loukkuun. Design Helps -ajattelutapa keskittyy ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin parantamiseen designin avulla. Tikau-tuotteet valmistetaan paikallisista, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisista materiaaleista, kuten nopeasti kasvavasta bambusta ja banaanikuidusta. Kestävyys on kaiken Tikau:n ja Tikau Share ry:n toiminnan ydin.

Vuonna 2013 Suomen ulkoministeriö myönsi Tikau Share ry:lle merkittävän apurahan, joka auttaa edistämään projektejamme. Apuraha käytetään yhdistyksen koulutushankkeeseen vuosina 2014 ja 2015, painottuen käsityö- ja muihin koulutusohjelmiin Intian Odishassa.

Uskomme, että jokainen voi auttaa jollakin tavalla, ja pyrimme tekemään sen mahdolliseksi läpinäkyvällä ja innovatiivisella toiminnalla.  Järjestössämme avun ei välttämättä tarvitse olla taloudellista, joskin otamme mielellämme vastaan myös raha- ja tavaralahjoituksia. Apu voi olla myös vähemmän konkreettista, esimerkiksi konsultointia, vapaaehtoistyötä tai ideoita toimintaamme. Jakamalla aikaa, tietoa ja taitoja, jokainen voi osallistua Tikau Share ry:n toimintaan.

Jokainen on tervetullut mukaan!

Design Helps -ideologia

IMG_1214_707px

DESIGN HELPS!

Taina Snellman, Tikaun perustaja

Design Helps -ajattelutapa alkoi muotoutua kymmenisen vuotta sitten asuessani Intiassa ensimmäistä kertaa. Tie niistä ajoista tähän päivään on ollut pitkä ja välillä kuoppainen, niin kuin ovat syrjäisiin kyliin johtavat tiet Intiassa.

Alkuaikoinani Intiassa tein tutkimusta tekstiilitehtaissa. Huomioni kiinnittyi kahteen seikkaan:

1. Työllisyys. Ihmiset tarvitsivat työtä ja toimeentuloa.

2. Paikallisuus. Ihmiset halusivat asua kotikylissään, lähellä perheitään.

Halusin auttaa. Jos olisin ollut koulutukseltani esimerkiksi lääkäri, olisin tehnyt jotain muuta auttaakseni, mutta minun taustani oli designissa ja tekstiilisuunnittelussa. Oivalsin, että design voisi olla minun tapani auttaa. Yhteys designin ja työllistymisen välille muodostui luontevasti yhdistämällä design ja paikallinen käsityöperinne.

Käsityö on hieno työllistymisen muoto maaseudun yrittäjille. Siihen ei tarvita sähköä, työntekijä voi liikkua vapaasti, ja – mikä on erityisesti naisille tärkeää – voi työskennellä kotona.

Käsityö on hieno työllistymisen muoto maaseudun yrittäjille. Siihen ei tarvita sähköä, työntekijä voi liikkua vapaasti, ja – mikä on erityisesti naisille tärkeää – voi työskennellä kotona. Myös paikallisuuden periaate toteutui: Kykenin viemään töitä ihmisten luo, sen sijaan että ihmisten olisi pitänyt lähteä työpaikkojen luo suurkaupunkeihin.

Ymmärsin, etteivät käsityötaidot riitä kestävän työllistymisen aikaansaamiseksi, vaan tarvitsimme myös designia. Design luo lisäarvoa tuotteille, mikä auttaa riittävän toimeentulon muodostamisessa kylän käsityöläisille. Lisäksi se tuo mukanaan luovan ajattelun työskentelyketjun kaikkiin osa-alueisiin: kehitykseen, kapasiteetin kasvattamiseen, laatuun, estetiikkaan, työtapoihin ja niin edelleen. Kehitystä varten tarvitaan designia.

Tärkeää Design Helps -lähestymistavalle on  myös ymmärtää ajatus designista prosessina ihmisten kanssa, ei vain heitä varten. Auttaaksesi ihmisiä designin kautta, arjessa tai työllistymisessä, tulee suunnittelutyö tehdä yhteistyössä heidän kanssaan. Työmme Tikaussa toteuttaa tätä ajatusta. Tähän liittyy myös yksi haasteistamme designin ja kehityksen parissa. Suomessa olemme kaukana kaikesta, maantieteellisesti ja usein myös ajatusmaailman suhteen. Vain harvoin suunnittelijoilla on tilaisuus mennä paikan päälle kehittyviin maihin tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Luodakseen ratkaisuja designin avulla, tulee ymmärtää arkipäivän tarpeet ja haasteet kyseisissä maissa.

Tikaun työn ja kasvavan kokemuksemme kautta olemme myös ymmärtäneet, että työllistyminen ei ole ainoa avun kohde, johon voi löytää ratkaisun designin kautta. Tarvitsemme designia luodaksemme kestäviä ratkaisuja auttamaan sujuvan arjen rakentamisessa, jotta ihmiset pystyvät keskittymään kouluttautumiseen ja työntekoon. Tarvitaan puhdasta juomavettä, taloja joissa katot eivät vuoda sateella, saniteettitiloja ja työskentelyn mahdollistavat, luonnonolosuhteet kestävät työtilat.

Suomi tunnetaan kansainvälisesti hyvinvoinnin tasosta ja korkealaatuisesta designistaan. Miksi emme yhdistäisi potentiaaliamme, osaamistamme ja kokemustamme näiltä aloilta luodaksemme hyvinvointia maailmanlaajuisesti?

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options