Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö

Tikau Share ry
Korkeavuorenkatu 9
00140 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Katariina Nyqvist
katariina.nyqvist (at) gmail.com
+358 41 536 0441

2. Rekisterin nimi

Tikau Share Ry:n kannattajarekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kannattaja-suhteen ylläpito, toiminnasta tiedottaminen sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Tikau Sharen toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen ja mahdollisesti suoramarkkinointiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

• Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tikau Share ry ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Tikau Share ry:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kannattajarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteri säilytetään varalla paperitulosteena lukollisessa kaapissa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options